تعداد دوره ها 9
تعداد شماره ها 35
تعداد مقالات 274
تعداد نویسندگان {autthorCount}
تعداد مشاهده مقاله {articlevirw}
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 119,757
نسبت مشاهده بر مقاله {articleviewAvg}
نسبت دریافت فایل بر مقاله 437.07
تعداد مقالات ارسال شده 548
تعداد مقالات رد شده 201
درصد عدم پذیرش {regectRate}
تعداد مقالات پذیرفته شده 128
درصد پذیرش 23
زمان پذیرش 198
تعداد پایگاه های نمایه شده 3
تعداد داوران {reviewer}
   

فصلنامه زیبایی‌شناسی ادبی با انتشارمقاله‌های علمی و تخصصی در زمینه زیبایی‌شناسی با بهره‌مندی از دانش علمی و تجارب استادان برجسته و صاحب‌نظر رشته زبان و ادبیات فارسی و گرایش‌های ذی‌ربط اهداف زیر را دنبال می‌کند:

- ارتقای سطح علمی و تخصصی زیبایی‌شناسی ادبی

- ایجاد بستر مناسب برای ارایه اندیشه‌های نو در زمینه زیبایی‌شناسی ادبی

- انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطح ملی و بین‌المللی

- انتشار آخرین نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی‌تخصصی درباره زیبایی‌شناسی ادبی

- ایجاد پایگاه تخصصی وپژوهشی زیبایی‌شناسی ادبی در کشور

- بومی‌سازی زیبایی‌شناسی ادبی و تولید علم در این حوزه

این فصلنامه با عنوان اندیشه‌های ادبی بر اساس رأی پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مطابق نامه شماره 144498/87 مورخ 1/5/1388 به مرتبه علمی پژوهشی ارتقا یافته است.

هم‌چنین این نشریه با شماره ثبت 3527/124 مورخ 21/7/88 در معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب شده است.

  

شماره جاری: دوره 12، شماره 50، اسفند 1400، صفحه 1-143 

2. گفتمان انتقادی در تصاویر مستقل شعری ابتهاج بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف

صفحه 39-71

محمد شاه بدیع زاده؛ لیلا کباری قطبی؛ جواد مهربان قزلحصار


4. کاربرد تذییل یکی از انواع شیوه‌های تأکید بلاغی مولانا در مثنوی معنوی

صفحه 103-128

فرج الله نخعی سرو؛ هادی حیدری نیا؛ عزیزاله توکلی کافی آباد


6. تحلیل عشق در نظام مفهوم استعاری از منظر مولوی و بیدل دهلوی

صفحه 155-182

مهرانگیز عزیزی منامن؛ محمدرضا شاد منامن؛ جهاندوست سبزعلیپور؛ حسین آریان؛ سید سعید احدزاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی اراک

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی ویراستار ادبی صفحه آرا
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی