فصلنامه زیبایی‌شناسی ادبی با انتشارمقاله‌های علمی و تخصصی در زمینه زیبایی‌شناسی با بهره‌مندی از دانش علمی و تجارب استادان برجسته و صاحب‌نظر رشته زبان و ادبیات فارسی و گرایش‌های ذی‌ربط اهداف زیر را دنبال می‌کند:

- ارتقای سطح علمی و تخصصی زیبایی‌شناسی ادبی

- ایجاد بستر مناسب برای ارایه اندیشه‌های نو در زمینه زیبایی‌شناسی ادبی

- انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطح ملی و بین‌المللی

- انتشار آخرین نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی‌تخصصی درباره زیبایی‌شناسی ادبی

- ایجاد پایگاه تخصصی وپژوهشی زیبایی‌شناسی ادبی در کشور

- بومی‌سازی زیبایی‌شناسی ادبی و تولید علم در این حوزه

این فصلنامه با عنوان اندیشه‌های ادبی بر اساس رأی پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مطابق نامه شماره 144498/87 مورخ 1/5/1388 به مرتبه علمی پژوهشی ارتقا یافته است.

هم‌چنین این نشریه با شماره ثبت 3527/124 مورخ 21/7/88 در معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب شده است.

  

شماره جاری: دوره 11، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 1-237 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی اراک

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی تایپیست صفحه آرا
شاپا چاپی
1735-837X