نویسنده = سعید خیرخواه
تعداد مقالات: 2
1. جلوه‌های تشبیه و تمثیل در شعر نجیب کاشانی

دوره 5، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 1-26

سعید خیرخواه


2. دستکش خیال (گسترة وهم و ایهام در شعر حافظ)

دوره 5، شماره 19، بهار 1393، صفحه 93-113

سعید خیرخواه