نویسنده = حسین اتحادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عناصر موسیقیایی در کیمیای سعادت

دوره 5، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 35-55

حسین اتحادی؛ مریم شعبان زاده


2. صدامعنایی بر مبنای زیبایی‌شناسی در شعر فرخی سیستانی

دوره 5، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 127-150

حسین اتحادی