نویسنده = ماه نظری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نمادها در اشعار سلمان هراتی

دوره 6، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 123-142

ماه نظری؛ لیدا نیک آیین


2. جمال‌شناسی شعر رودکی

دوره 4، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 179-199

ماه نظری