کلیدواژه‌ها = زبان
تعداد مقالات: 5
3. بررسی سبکی اشعار محمدکاظم کاظمی

دوره 8، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 95-114

محبوبه بسمل


4. بررسی جلوه‌های زیبایی زبان در رباعیات ابوسعید ابوالخیر

دوره 7، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 63-78

اکبر صیادکوه؛ مهسا مؤمن‌نسب


5. تأملی در ساختارهای شعر فارسی

دوره 6، شماره 23، بهار 1394، صفحه 73-102

علیرضا شعبانیان