کلیدواژه‌ها = تشبیه
تعداد مقالات: 13
8. بررسی راز و رمز تشبیه در اشعار نادرپور

دوره 8، شماره 31، بهار 1396، صفحه 161-190

رسول‏ علی پناهیان؛ محمدرضا قاری


10. جلوه‌های تشبیه و تمثیل در شعر نجیب کاشانی

دوره 5، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 1-26

سعید خیرخواه


11. زیبایی‌شناسی ساختار تشبیهدر اشعار محمدعلی بهمنی

دوره 5، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 199-238

علیرضا نبی لو؛ سعید رفیعی


12. جنبه های بلاغی در شعر اخوان ثالث

دوره 5، شماره 19، بهار 1393، صفحه 1-16

مهدی شرفیان


13. جمال‌شناسی شعر رودکی

دوره 4، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 179-199

ماه نظری