کلیدواژه‌ها = صور خیال
تعداد مقالات: 11
5. تحلیل بلاغی صور خیال در اشعار عربی سعدی

دوره 8، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 113-146

جواد کبوتری؛ حسین آریان


7. بررسی راز و رمز تشبیه در اشعار نادرپور

دوره 8، شماره 31، بهار 1396، صفحه 161-190

رسول‏ علی پناهیان؛ محمدرضا قاری


11. کاربرد بلاغی واژگان مرکّب بر ساخته از نام حیوانات در قصاید خاقانی

دوره 5، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 59-80

سیده نرجس موسوی سوته؛ مرتضی محسنی