کلیدواژه‌ها = موسیقی درونی
تعداد مقالات: 5
3. سازه‌‌‌ها در مجموعه «حنجرة زخمی تغزل» حسین منزوی

دوره 6، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 99-122

زیور دهقانی؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد کازرونی


4. تحلیل زیبایی‌شناختی تصویر در مجموعة «سرمة خورشید» نادر نادرپور

دوره 6، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 143-166

زرین تاج واردی؛ مهسا مومن نسب


5. صدامعنایی بر مبنای زیبایی‌شناسی در شعر فرخی سیستانی

دوره 5، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 127-150

حسین اتحادی