کلیدواژه‌ها = زیباشناسی
تعداد مقالات: 7
3. نقد زیباشناختی شعر آیینی عاشورایی قیصر امین‌پور

دوره 8، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 199-216

مظاهر زمانی نعمت‌سرا؛ محمدرضا زمان‌احمدی


4. تأثیر خودآزاری بر تصویرسازی در اشعار کلیم کاشانی

دوره 8، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 135-156

معصومه لک؛ قدمعلی سرامی


5. تحلیل عناصر زیباشناسی و معناشناسی در سوره قارعه بر اساس روش ساختارگرایی

دوره 8، شماره 31، بهار 1396، صفحه 95-115

محمدحسن معصومی؛ فاطمه شریفی تشنیزی