کلیدواژه‌ها = طرفین تشبیه
تعداد مقالات: 1
1. زیبایی‌شناسی ساختار تشبیهدر اشعار محمدعلی بهمنی

دوره 5، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 199-238

علیرضا نبی لو؛ سعید رفیعی