تحلیل گونه شناسی روایی در دو داستان «پرنده فقط یک پرنده بود» و «هر دو روی یک سکّه»

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر اراک

2 عضو ﻫﻴﺌﺖ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 هیت علمی / دانشگاه آزاد تبریز

چکیده

گونه‌شناسی به عنوان طبقه‌بندی بر مبنای شاخص‌های صوری یا کارکردیِ قابل ثبت، قادر است ابتدا به بررسی راوی و عمل روایت، سپس تحلیل انواع کنشگران، گونه‌های کنشی و در نهایت به بررسی مخاطب بپردازد. نوشتار حاضر با روش تحقیق کتابخانه‌ای و به صورت تحلیلی، ابتدا به معرفی گونه‌شناسی روایی و مؤلفه‌های مورد بررسی در آن می‌پردازد؛ سپس تحلیلی گونه شناختی بر مبنای دو پایه ادراکی- روانی با شاخصه‌های پرسپکتیو روایی، عمق پرسپکتیو روایی و وجه روایی، و پایه زمانی با شاخصه‌های زمان عمل روایت، نظم و دیرش زمانی بر روی دو داستان کوتاه «پرنده فقط یک پرنده بود» و «هر دو روی یک سکّه» از مجموعه داستان کوتاه «نیمه تاریک ماه» اثر هوشنگ گلشیری، نویسنده مدرنیست مکتب داستان نویسی اصفهان را ارائه می‌دهد. سپس استنتاج می‌شود که گونه‌شناسی روایی، روشی نوین و کاربردی در نقد ساختاری برای تحلیل ادبیات داستانی نوین، و به طور خاص در مواجهه با نظرگاه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات