دوره و شماره: دوره 4، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 1-179 
3. زیبایی‌شناسی تخلص در غزلیات شهریار

صفحه 59-86

ناصر کاظم خانلو؛ بهناز علیمرادی؛ طیبه شفیعی نیکخواه