دوره و شماره: دوره 12، شماره 49، آذر 1400 

علمی پژوهشی

1. بررسی سبک‌شناختیِ غزلیاتِ سعدی شیرازی در زنده انگاری عناصر طبیعت

صفحه 9-41

توران ضیاءمطلق؛ منیژه فلاحی؛ رضا فهیمی


2. زیبایی شناسی مکاشفات عرفانی در عبهرالعاشقین

صفحه 31-68

یسرا طهماسبی زاده؛ شاهرخ حکمت؛ محمدرضا زمان احمدی


6. رنگ اقلیمی در شعر محمد بیابانی

صفحه 129-164

محمد مرادی؛ پوران یوسفی پور؛ فاطمه غفوری مهدی آباد


7. بررسی تقابل‌سازی‌ با پیر در آثار منظوم عرفانی

صفحه 151-188

فاطمه بیگدلی؛ محمدعلی داوودآبادی؛ محمدرضا اسعد