اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسنده باید تمام اصول اخلاقی در زمینه چاپ و نشر مقاله را دانسته و به آن متعهد باشد.ارسال مقاله توسط نویسنده به منزله دانستن و تبعیت از این حقوق می‌باشد.

مقاله ارسالی باید در زمینه تخصصی دو فصلنامه و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در زمینه تخصصی نشریه، مقالات یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل و یا خارج از کشور به طور همزمان در جریان داوری و یا چاپ باشد.مقالات ارایه شده به صورت خلاصه مقاله در کنگره‌ها، سمپوزیومها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌‌تواند در قالب مقاله کامل ارایه شوند.

نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‌های دریافتی آزاد است.

اصلاح و خلاصه کردن مطالب با نظ نویسندگان انجام می‌شود ومسؤولیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است.نویسنده، مسؤول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنای تأیید وطالب آن است.

اصل مقاله رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از بایگانی نشریه خارج خواهد شد ونشریه هیچ مسؤولیتی در قبال ان نخواهد داشت.

درصورت استفاده از مطالب دیگران، منبع مورد نظر با شماره و اطلاعات کامل منبع مذکور ارجاع داده شود.

مقالات ارسالی نباید در هیچ نشریه‌ دیگری به چاپ رسیده باشد.

مقاله تالیف شده تا زمان انتشار به عنوان امانت نزد دفتر نشریه خواهد بود.