نویسنده = بهیه احمدی بیدگلی
تعداد مقالات: 1
1. سیر تحول «ایهام» در کتاب‌های بلاغت فارسی از گذشته تا به امروز

دوره 5، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 77-118

بهیه احمدی بیدگلی؛ محمدرضا قاری