کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
تعداد مقالات: 16
3. نگرش، تخیل و تصویر در شعر ملک‌الشعرای بهار

دوره 9، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 81-103


5. نقد زیباشناختی شعر آیینی عاشورایی قیصر امین‌پور

دوره 8، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 199-216

مظاهر زمانی نعمت‌سرا؛ محمدرضا زمان‌احمدی


6. بررسی زیباشناختی شعر منوچهر آتشی

دوره 8، شماره 31، بهار 1396، صفحه 117-140

مهری مساعد؛ مینا مساعد


7. بررسی راز و رمز تشبیه در اشعار نادرپور

دوره 8، شماره 31، بهار 1396، صفحه 161-190

رسول‏ علی پناهیان؛ محمدرضا قاری


8. زیبایی‏‏ شناسی محتوایی شعر فروغ فرخ‏زاد

دوره 7، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 79-110

معصومه موسوی ساداتی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل‏زاده


10. بررسی تلمیح در اشعار سید علی موسوی گرمارودی و محمد‌علی معلم دامغانی

دوره 6، شماره 23، بهار 1394، صفحه 47-72

زهرا اباذری؛ وجیهه ترکمانی


11. پژوهشی در ساختار هنجارگریزی شعر احمد عزیزی

دوره 6، شماره 23، بهار 1394، صفحه 117-144

محمدرضا یوسفی؛ رقیه ابراهیمی شهرآباد


12. سمبولیسم در شعر معاصر با تکیه بر شعر مهدی اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج

دوره 5، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 97-125

محمدرضا قاری؛ اعظم نیک آبادی؛ اشرف روشندل روشندل


13. تصویرپردازی درخت در اشعار نادرپور

دوره 5، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 69-96

بهروز رومیانی؛ علیرضا شهرکی


14. نقاب و تأثیر آن در ساخت فضای شعر محمدرضا شفیعی‌کدکنی

دوره 5، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 239-268

علی اکبر کمالی نهاد؛ زهرا بشیری


16. بررسی جنبه‌های رتوریک و زیبایی‌شناسی شعر فروغ فرخزاد

دوره 4، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 155-178

محمد‌رضا قاری؛ کامین عالی‌پور