درباره نشریه

 این نشریه بر اساس نامه شماره 204064/18/3 مورخ 20/11/1391 دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری از عنوان «اندیشه‌های ادبی» به «زیبایی‌شناسی ادبی» تغییر نام یافت.

این فصلنامه با عنوان اندیشه‌های ادبی بر اساس رأی پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مطابق نامه شماره 144498/87 مورخ 1/5/1388 به مرتبه علمی پژوهشی ارتقا یافته است.

هم‌چنین این نشریه با شماره ثبت 3527/124 مورخ 21/7/88 در معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب شده است.

 

این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام www.ISC.gov.ir و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی www.SID.ir نمایه می‌شود.

 

نشانی:

اراک ـ کیلومتر سه جاده خمین ـ شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اراک ـ دانشکده علوم انسانی ـ دفتر فصلنامه زیبایی‌شناسی ادبی

تلفکس: 34132270(086)

Zibashenasi91@gmail.com صندوق پستی الکترونیکی:

www.ltiau.ir پایگاه اینترنتی: