اهداف و چشم انداز

فصلنامه زیبایی‌شناسی ادبی با انتشارمقاله‌های علمی و تخصصی در زمینه زیبایی‌شناسی با بهره‌مندی از دانش علمی و تجارب استادان برجسته و صاحب‌نظر رشته زبان و ادبیات فارسی و گرایش‌های ذی‌ربط اهداف زیر را دنبال می‌کند:

- ارتقای سطح علمی و تخصصی زیبایی‌شناسی ادبی

- ایجاد بستر مناسب برای ارایه اندیشه‌های نو در زمینه زیبایی‌شناسی ادبی

- انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطح ملی و بین‌المللی

- انتشار آخرین نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی‌تخصصی درباره زیبایی‌شناسی ادبی

- ایجاد پایگاه تخصصی وپژوهشی زیبایی‌شناسی ادبی در کشور

- بومی‌سازی زیبایی‌شناسی ادبی و تولید علم در این حوزه