کلیدواژه‌ها = هنجارگریزی
تعداد مقالات: 12
2. انوری آیینه تعارض و تناقص

دوره 8، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 73-93

طاهره خبازی؛ محمدرضا قاری


3. شگردهای آشنایی‏زدایی در رمان بیوتن (رضا امیرخانی)

دوره 8، شماره 31، بهار 1396، صفحه 9-28

غلامرضا کافی؛ راضیه جعفری


4. بررسی زیباشناختی شعر منوچهر آتشی

دوره 8، شماره 31، بهار 1396، صفحه 117-140

مهری مساعد؛ مینا مساعد


8. پژوهشی در ساختار هنجارگریزی شعر احمد عزیزی

دوره 6، شماره 23، بهار 1394، صفحه 117-144

محمدرضا یوسفی؛ رقیه ابراهیمی شهرآباد


9. هنجارگریزی در شعر شاملو

دوره 5، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 151-186

تاج الدین خندان؛ عبدالحسین فرزاد


10. برجسته‌سازی‌های ادبی در شعر بیدل دهلوی

دوره 5، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 101-140

حمید صمصام


12. چندگونگی ایهام در غزلیات سعدی

دوره 5، شماره 19، بهار 1393، صفحه 39-56

سیدمحسن مهدی نیا